RIMED TCD – TRANSKRANIJALNI DOPPLER SISTEMI

 

 

RIMED DIGI-LITE PORTABILNI KOLOR DOPLER APARAT

 


RIMED DIGI-ONE PC PORTABILNI KOLOR DOPLER APARAT za povezivanje na desktop, laptop ili tablet sistem

DIGILITE IP – objedinjeno rešenje za brz i precizan pregled intrakranijalnih i ekstrakarnijalnih krvih sudova (kombinacija sondi za TCD i linearne sonde) 

 

RIMED je jedan od pionira u proizvodnji TCD sistema u svetu sa tradicijom od preko 38 godina, firma koja je prva proizvela PC bazirani periferni vaskularni dopler.

Danas sa preko 12000 mašina u preko 100 zemalja u svetu, RIMED dolazi i u Srbiju preko firme GALABERN.

Poslednja generacija RIMED-ovih sistema obuhvata 2 proizvoda:

1.  DIGI-LITE stand-alone sistem sa velikim 15’’ LED ekranom osetljvim na dodir i ergonomskim softverom omogućuje korisniku jasan prikaz i jednostavno korišćenje i izolovanje krvnih sudova. Sistem podržava sve sonde : 2MHz, 4 MHz, 8 MHz kao i 16Mhz intraopertivnu sondu za preciznu detekciju krvnog suda tokom neuro-hirurških procedura.
Potpuno mobilan sistem zadovoljava potrebe rada kako u modernim centrima za moždani udar, tako i neursonografskim laboratorijama.
Daljinski upravljač omogućuje brzo podešavanje parametara insonacije.

Softver obuhvata :

-    Autrotrack softver™ – patentirana funkcija za automatsko praćenje dopler signala po dubini i laku insonaciju krvnog suda  
-    Softver za unilateralni i bilateralni monitoring
-    Visoko-senzitivni dopler sa power M modom rada
-    8 prozora za simultan prikaz spektara na 8 različitih dubina radi dobijanja kompletne dijagnostičke slike
-    Automatsku emboli-detekciju  putem HITS funkcije ( tranzientni signali visokog intenziteta )
-    VMR - Test vazomotorne reaktivnosti
-    Test CO2 rekativnosti
-    Bubble test
-    Dvosegmentni izveštaj daje jednostavnu interpretaciju pregleda
a.    prvi segment sa grafičkim prikazujom kolor spektra
b.    drugi segment koji omogućuje umanjeni prikaz grafičkog spektra sa tabelarnim vrednostima i mogućnsti pisanja izveštaja kliničara  
   

Auto-Track™

Auto-Track™ omogućuje automatsku seleciju specifične dubine na osnovu detektovanog protoka, eliminišući potrebu za manualnom promenom dubine, tako da se neurolog ili tehničar može bolje fokusirati na pacijenta.

Na osnovu detektovamog protkoa I karakteristika krvnog suda Auto-Track funkcija će automatski podesiti optimalnu dubinu I održati najbolji mogući signal. Svaki krvni sud ima različite ‘’kriterijume pretrage’’ bazirane na lokaciji, smeru protoka i energiji. Naš software može automatski detektovati odredjeni krvni sud.

Auto-Track pomaže korisniku da značajno efikasnije postigne optimalnu insonaciju zadržavajući fokus na pacijentu i sondi.
Po potrebi, softver takodje omogućuje korekcije signala po dubini tokom dugotrajnijih monitoring studija u cilju održavanja stabilnosg, jakog signala.  

Auto-Track funkcije je primenjiva kako za unilateralne, tako i za bi-lateralne monitoring studije.

Auto-Track glavne karakteristike & prednosti

•    održava jak i stabilan signal — neophodan za optimalnu insonaciju i tačan rezultat merenja
•    Pojednostavljuje rad tehničaru i doktoru —fokus na pacijenta
•    Omogućuje automatsku korekciju dubine tokom dužih monitoring studija kako unilateralnih, tako i bilateralnih
•    Smanjuje vremen insonacije tokom pregleda
 

 


PRIKAZ SUMARNOG IZVEŠTAJA
 

MCA unilateralni monitoring
 

MCA/ACA bifurkacija
 

MCA vazospazam nakon SAH – Subarahnoidalna hemoragija
 

Bazilarna arterija
 

Vazospazam bazilarne arterije
 

Oftalmička arterija
 

ICA unurasnja karotidna arterija
 

LMY-3 nosac sondi za bilateralni monitoring
 

Moždana smrt
 

Slika upotrebe intraoperativne sonde od 16MHz
Zahvaljujući Digi-Lite™ 16MHz intraoperativnoj sondi, neurohirurg može značajno masnjiti rizik od krvarenja ICA locirajući njenu poziciju tokom svih kritičnih faza operacije.
 


2. DIGI-ONE portabilni TCD sistem (težak samo 1 kg) koji se lako može povezatina Vaš tablet, laptop ili deskop računar. Sistem podržava sve sonde od 2MHz, 4 MHz, 8 MHz kao i 16Mhz intraopertivnu sondu (dostupne 1mm ili 2mm sonde).
 

Aparati za fizikalnu terapiju

Zastupništo i servis medicinske opreme

+
team01

Aparati za fizikalnu terapiju

Chattanooga kao deo DJO GLOBAL familije je najveći svetski proizvodjač rehabilitacione opreme za tretman mišićno-skeletnih, neuroloških i poremečaja mekih tkiva

team02

Aparati za neurologiju

Neurofiziološke elektrodijagnostike (EEG/Poligrafija, polisomnografija, video EEG, holter EEG, elektromioneurografija)

team03

UZ aparati dijagnosticki bezicni i portabilni

Diagnostički UZ aparati, Dijagnosticki bezicni UZ aparati bezični i portabilni


team04

TECAR

Fisiowarm je najnaprednija i najefikasnija tecar aparatura na tržištu za tretman osteoartikularni poremećaja i poremećaja perifernog nervnog sistema