Ekstenziomat - aparat za terapiju trakcijom  - TRITON DTS dekompresioni sistem

Manuelna i mehanička trakcija se godinama koristi kao pouzdano rešenje za mišićno-skeletni bol i diskogene poremećaje. Nova generacija ekstenzomata TRITON DTS TRACTION SYSTEM proizvedenih od strane firme Chattanooga Group (DJO GLOBAL LLC) predstavlja inovaciju u dekompresivnoj terapiji kičmenog stuba jer generiše sile i vučne paterne koji najbliže oponašaju manulane terapijske metode.

Pored standardnih vučnih paterna kao što je statička trakcija, TRITON DTS omogućuje korišćenje još 5 traktivnih paterna koji najbliže reprodukuju manuelne terapijske metode kao što je intermitentna, intermitentna sa maksimalnim gradijentom, intermitentna sa reverzibilnim gradijentom, trakcija sa progresivnim opsegom povećanja sile, ciklična i intermitentna trakcija.
Pre-tenzija omogućuje fino naleganje kaiševa za lumbalnu trakciju na karlični deo.  

Varijabilna brzina motora, povlačenja konopca Vam omogućuje brže ili sporije postizanje zadate maksimlane vučne sile kod akutnih ili hroničnih stanja.
Podesivi broj koraka i dužina trajanja faze progresije obezbedjuju poboljšanu zaštitu pacijenata od protekivnog mišićnog spazma  i povećanje komfora terapije.

EMG modul za EMG okidanu trakciju meri električni mišićni potencijal preko površinskih EMG elektroda i omogućuje započinjanje trakcije kada se pacijent relaksira odnosno kada mišićni potencijal dostigne zadatu i prethodno izmerenu vrednost pre postavljanja kaiševa.

SVE OVE FUKCIJE MINIMALIZUJU OPASNOST OD POJAVE PROTEKTIVNOG MIŠIĆNOG SPAZMA I ČINE TRITON EKSTENZOMAT KAO  JEDAN OD NAJBEZBEDNIJIH APARATA ZA DEKOMPRESIVNU TERAPIJU KIČMENOG STUBA

Na integrisanom rotirajućem kolor ekranu osetljviom na dodir možete podešavati i aktivno pratiti sve parametre tretmana ili odabrati neki od pre-programiranih kliničkih protokola za cervikalnu i lumbalnu trakciju   

Grafička biblioteka sa slikama anatomija i čestih patologija, detaljnih tehnika vezivanja pojaseva za lumbalnu trakciju ili Saunders uredjaja za cervikalnu trakciju omogućuje prikaz pacijentu i pojašnjenje njegove indikacije.
Mogućnost snimanja sesija tretmana na pacijent memorijsku karticu sa beleženjem mape bola, skale bola i tipova bola Vam omogućuje praćenje toka terapije.

Posebno ističemo sto za trakciju koji se sastoji iz 4 sekcije (idealan za trakciju kako u pronaciji tako i u supinaciji) sa električnim podizanjem, nožnim i ručnim kontrolerom visine stola sa rotirajućim nosačem jedinice u horizontalnoj ravni, podešavanjem nagiba grudne sekcije i sekcije za noge radi obezbedjivanja neutralnog položaja kičme kao i izuzetno korisne funkcije stola  - podešavanje ugla nagiba pelvične sekcije koja Vam omogućuje ciljanu aplikaciju maksimalne traktivne sile na odredjenom pršljenju lumbalnog segmenta kičmenog stuba.

 

Mehanički i fiziološki efekti terapije trakcijom su:

 • Dekompresija
 • Smanjenje pritiska na koren nerva
 • Smanjenje bubrenja diska
 • Mobilizaciju
 • Istezanje ligamenata i tetiva
 • Migraciju nukleus - pulpozisa
 • Pristup fascentom zglobu i intravertebralnim diskovima
 • Redukcija mišićnog tonusa
 • Smanjenje inflamacija
 • Poboljšanje cirkulacije

 

KLINIČKE INDIKACIJE

 • Bol u leđima koji je rezutat hernisanih, nabubrelih ili diskova sa proturzijama
 • Diskogeni bol
 • Spondiloza
 • Uklještenje korena nerva
 • Hipomobilnost
 • Kompresione fracture
 • Cervikalna radikulopatija
 • Mišićni spazam

 

TERAPIJA EKSTENZIJOM – BENEFITI

 • Smanjenje bola
 • Smanjenje mišićnog tonusa
 • Povećanje opsega pokreta
 • Povećanje fleksibilnosti
 • Redukcija edema
 • Smanjenje herniacije diska
 • Smanjenje kompresije na koren nerva


 

Aparati za fizikalnu terapiju

Zastupništo i servis medicinske opreme

+
team01

Aparati za fizikalnu terapiju

Chattanooga kao deo DJO GLOBAL familije je najveći svetski proizvodjač rehabilitacione opreme za tretman mišićno-skeletnih, neuroloških i poremečaja mekih tkiva

team02

Aparati za neurologiju

Neurofiziološke elektrodijagnostike (EEG/Poligrafija, polisomnografija, video EEG, holter EEG, elektromioneurografija)

team03

UZ aparati dijagnosticki bezicni i portabilni

Diagnostički UZ aparati, Dijagnosticki bezicni UZ aparati bezični i portabilni


team04

TECAR

Fisiowarm je najnaprednija i najefikasnija tecar aparatura na tržištu za tretman osteoartikularni poremećaja i poremećaja perifernog nervnog sistema