CHATTANOOGA WIRELESS PROFESSIONAL FULL

4-kanalna BEŽIČNA elektrostimulacionu jedinicu sa mehanmiografskim senzorima

Wireless Professional

Aparat Wireless professional predstavlja trenutno najnapredniju elektroterapijsku jedinicu.

Uvodeći  ‘’Mi’’-tehnologiju (Muscle intelligence) u svaki bežični terapijski modul i obezbeđujući trenutno najnaprednije terapijske programe za profesionalnu upotrebu, ovaj aparat kompletno menja funkcionalnu rehabilitaciju kakva nam je danas poznata: kombinacija elektrostimulacije sa aktivnim vežbanjem omogućuje povećanje efikasnosti terapije na zadovoljstvo pacijenta.

Wireless tehnologija: daje pacijentu slobodu pokreta omogućujući manipulaciju i kombinovanje aktivne vežbe sa elektrostimulacijom radi postozanja boljeg rezultata terapije.

Mi - (''Mišićna intelegencija'') tehnologija: obezbeđuje personalizovanu stimulaciju, prilagođenu fiziologiji vašeg pacijenta.  Mi-SCAN, Mi-TENS, Mi-RANGE i Mi-ACTION funkcije su dostupne na svakom modulu.

Radna stanica:  prilagođena profesionalnoj upotrebi, obezbeđujući jednostavnu i brzu zamenu modula u slotovima za punjenje modula kao i solidan prostor za smeštaj modula i gela.

Pogodnost za terenski rad: za eksternu upotrebu, modularni sistem obezbeđuje odvajanje od jedinice za punjenje i olakšani prenos u koferu – kompaktno rešenje za terenski rad.  

Daljinski upravljač: prilagođen za profesionalnu upotrebu sa silikonskom tastaturom otpornom na vlaženje i penetraciju gela i obezbeđuje bolje ergonomske uslove korišćenja tastature i tastera.

Omiljeni programi: direktan pristup Vašim najčešće upotrebljavanim programima u samo 3 koraka do početka korišćenja njihove stimulacije.

Sve informacije na dohvat ruke: slike postavljanja elektroda, parametri programa i objašnjenja o korišćenom protokolu su u okviru daljinskog upravljača.

+TENS funkcija: u brojnim kliničkim situacijama, bolni sindrom zahvata regije blizu mišićnih grupa koje treba stimulisati. Da bi se prevazišao ovaj problem +TENS funkcija omogućuje kombinovanje TENS programa sa nekim drugim programom.

63 jedinstvena programa: specifični programi pojednostavljuju kliničaru da tretira pacijenta sa optimalnim parametrima. Ove indikacije uključuju tretman bola, rehabilitaciju, vaskularnu, neurološku rehabilitaciju, kondicione kategorije.

Detaljan praktični vodič: vodič, predlozi tretmana i objašnjenja o programu koji koristite.

Motor point pen: ovaj koristan alat za pronalaženje motornih tačaka, zajedno sa odgovarajućim programima, omogućuje optimalno postavljanje elektroda.

Autonomija: autonomija za dnevne potrebe korišćenja aparata sa punjačem – puni ciklus punjenja traje oko 1,5h.

Garancija od dve godine na aparat, 6 meseci na bežične elektrode (bez mehaničkog oštećenja)     

Shema pristupa terapijskom tretmanu preko omiljenih protokola (Favourites) do biranja pre-programiranih protokola prema zoni tretmana i indikaciji sa opisom terapije i predlogom postavljanja elektroda:


Prikaz wireless modula (A&C – aktivne elektrode sa Mi senzorom, aktivacioni tatser i žljeb za namotavanje)


 

MUSCLE INTELLIGENCE TEHNOLOGIJA (Mi)

mi-SCAN (automatski) Neposredno pre početka tretmana neuro-mišićne elektrostimulacije, mi-SCAN analizira karakteristike eksitacije u mišićima koji se stimulišu. Mi-SCAN detektuje hronaksiju mišića za oko 10 sekundi i omogućava stimulatoru da podesi širinu (trajanje) impulsa do vrednosti izmerenog umora.
Korišćenje širine (trajanja) impulsa koji odgovara hronaksiji stimulisanih mišića omogućava korišćenje minimalne snage za dobijanje istog mišićnog odgovora. Odmah nakon aktiviranja mi-SCAN funkcije, svaki aktivni kanal izvršava merenje hronaksije.

Ručno: Ako je aktiviran manuelni (ručni) način rada, korisnik mora da ručno bira oblast tretmana. Prosečna vrednost hronaksije se dobija na osnovu oblasti koju je korisnik odabrao. Ovaj izbor se pravi nakon biranja željenog programa.
Merenje energije

mi-RANGE: Ova funkcija ukazuje na minimalni prag energije za programe čija efikasnost zahteva dobijanje snažnog stezanja mišića. Funkcija mi-RANGE je stoga dostupna samo za programe koji koriste niske frekvencije stimulacije (ispod 10 Hz).
Za programe koji dopuštaju funkciju mi-RANGE, stimulator vas prvo upozorava da povećate nivo energije: kratki zvučni signal (bip) će biti spojen sa svetlećim „+“ simbolom. Kada se opazi prvo  pumpanje mišića, simbol „+“ prestaje da svetli. Vi ste na maksimalnom nivou energije za obezbeđenje rezultata terapije.
Ako postavite energiju stimulacije ispod idealnog opsega tretmana, stimulator vam odmah odgovara da ga ponovo podignete pomoću stalnog treperenja znaka +.

 mi-TENS: Funkcija mi-TENS može značajno da smanji pojavu neželjenih mišićnih kontrakcija, čime se obezbeđuje maksimalna ugodnost i efikasnost.
Za vreme trajanja programa, redovno se izvršavaju kratki testovi. Ukoliko dodje do pojave mišićne kontrakcije intenzitet se smanjuje za 10%.
Faza testiranja se vrši sistematski nakon svakog povećanja intenziteta stimulacije. Da bi se omogućio miran napredak, važno je održavati ga za vreme ovog trajanja. U skladu sa rezultatima testa koje je uređaj zabeležio, nivo intenziteta stimulacije može automatski biti blago umanjen.
Funkcija mi-TENS se može deaktivirati.
Pokretanje  kontrakcije

mi-ACTION : Ovo je način rada u kojem dobrovoljna kontrakcija pokreće električnu stimulaciju. Kontrakcija pomoću elektrostimulacije je strogo kontrolisana dobrovoljnim izazivanjem mišićne kontrakcije.
Sa gledišta maksimalne efikasnosti, mi-ACTION radni mod zahteva dobar kvalitet mišića. U nekim slučajevima, pri izvršavanju mišići mogu, ometati početak električno pobuđene kontrakcije.
Programi koji se koriste u mi-ACTION modu imaju nesporne prednosti.

  • Oni zahtevaju aktivno učešće i ohrabrivanje pacijenta da se potpuno angažuje u njegovom ili njenom tretmanu.
  • Oni daju pacijentu slobodan izbor pokretanja kontrakcije, čineći primenu elektrostimulacije ugodnijom.
  • Oni omogućavaju i efikasniji rad pošto kombinuju dobrovoljno vežbanje i elektrostimulaciju tako da zajedno dopuštaju bolju rehabilitaciju mišićnih vlakana.
  • Oni unapređuju vraćanje mape tela i pokreću ponovno učenje kod pacijenata sa umanjenom neuromuskularnom kontrolom.
  • Oni dozvoljavaju stimulaciju stabilnih mišića koji se integrišu za vreme obuhvatnog funkcionalnog pomeranja.


mi-ACTION mod je aktivan za vreme sekvenci mišićnog rada (on nije operativan za vreme sekvenci zagrevanja i relaksacije).

Prva mišićna kontrakcija radne sekvence započinje automatski. Na kraju prve kontrakcije, počinje aktivna faza odmora koju karakteriše stezanje mišića. Dobrovoljno pokretanje nove kontrakcije je moguće jedino nakon minimalnog perioda odmora koji varira u zavisnosti od programa. Odmah nakon što je omogućena kontrakcija dobrovoljnog pokretanja, daljinska kontrola emituje zvučni signal kako bi informisala korisnika.
Kada korisnik čuje prvi zvučni signal koji se sastoji od kratkog zvučnog signala, moguće je pokretanje dobrovoljne kontrakcije. Ukoliko se dobrovoljna kontrakcija ne pojavi nakon određenog perioda vremena, uređaj će se automatski zaustaviti.

Za pravilno funkcionisanje, mi-ACTION zahteva dobro stezanje mišića za vreme faze aktivnog odmora. Ako stezanje nije dovoljno, uređaj daje zvučni signal a znak + se pojavljuje na kanalima: da bi dobili kontrakciju morate da povećate energiju stimulacije.

Slično, da bi načinili ove kontrakcije mogućim, imperativ je da su mišići dobro relaksirani za vreme faze odmora. Na kraju svake faze kontrakcije mora se obratiti pažnja na povratak u položaj koji omogućava najbolju mišićnu relaksaciju.

 

63 rehabilitaciona programa

 

REHABILITACIJA TRETMAN BOLA VASKULAR KONDICIONI TR.
Atrofija od nekorišćenja TENS 100Hz Gate control Sindrom tečkih nogu Otpor
Ojačavanje Frekv. Modulirani TENS Venska isuficijencija 1 Ojačavanje mišića
Prevencija atrofije od nekorišćenja TENS sa moduliranom širinom pulsa Venska isuficijencija 2 Aktivan oporavak
Mišićne lezije Endorfinski programi Arterijska isuficijencija 1 Potencija
Proteza kuka Burst Arterijska isuficijencija 2 Izdržljivost
Patelofemoralni sindrom Burst TENS naizmenični   Eksplozivna snaga

Prednji ukršteni ligament ( ACL )

Dekontrakture

Kapilarizacija

Plijometrija
Rotatorna manžetna TENS 80Hz Sprečavanje grčeva Hipertrofija
Lumbalna stabilizacija Bol u kolenu   Bildovanje mišića
Srčana rehabilitacija Bol trapezijusa   Ojačavanje mišića donjeg dela ledja
Atrofija 1/1 kanala Rameni bol   Stabilizacija jezgra
Ojačavanje 1/1 4 kanala Bol od fraktura   Oporavak Plus

Atrofija ( mod.frekkvencije )

Cervikalni bol   Tonična masaža
Atrofija kod pacijenata sa hemofilijom

Bol u toraksu
Bol u donjem delu ledja

 

  Rekalsirajuća masaža
Ojačavanje kod pacijenata sa hemofilijom Lumbosciastica   Anti-stres masaža
Motorne tačke Lumbago    
  Epikondilit    
  Tortikoliza    
  Artralgija    
       


NEUROLOŠKA REHABILITACIJA

Hemiplegično stopalo
Spastičnost
Hemiplegično rame
Lagano započinjanje neurooške rehabilitacije


Prezentacija proizvoda
 

Instrukcije
 

Tendinopatija rotatorne manžetne
 

Jačanje mišića manuelni mod
 

Postoperativna rehabilitacije ramen
 

Aparati za fizikalnu terapiju

Zastupništo i servis medicinske opreme

+
team01

Aparati za fizikalnu terapiju

Chattanooga kao deo DJO GLOBAL familije je najveći svetski proizvodjač rehabilitacione opreme za tretman mišićno-skeletnih, neuroloških i poremečaja mekih tkiva

team02

Aparati za neurologiju

Neurofiziološke elektrodijagnostike (EEG/Poligrafija, polisomnografija, video EEG, holter EEG, elektromioneurografija)

team03

UZ aparati dijagnosticki bezicni i portabilni

Diagnostički UZ aparati, Dijagnosticki bezicni UZ aparati bezični i portabilni


team04

TECAR

Fisiowarm je najnaprednija i najefikasnija tecar aparatura na tržištu za tretman osteoartikularni poremećaja i poremećaja perifernog nervnog sistema