HUBER360, predstavlja jedinstvenu motorizovanu platformu sa meračima sile sa preko 300 protokola za rehabillitaciju pacijenata koje uključuju:

 • Neurorehabilitaciju
 • Sportske protokole (fudbal, košarka, tenis, golf, atletske discipline, gimnastiku, skijanje, plivanje)
 • Rehabilitacione protokole koji uključuju rehabilitaciju nakon operacije prednje ukrštene veze sa artikularnom stolicom sa podešavajućim opsegom pokretljivosti
 • Degenerativne bolesti kičmenog stuba: skoliozu, lumbago, hernijaciju diskova
 • Kardiovaskularnu rehabilitaciju
 • Prekomernu težinu i gojaznost
 • Respiratorni deficit idr...


Kako radi Huber 360?


1. Uređajem najpre vršite kompletnu analizu posture i balansa pacijenta:

 1. Bi-podalni test sa otvornim i zatvorenim očima
 2. Unipodalni test sa otvorenim i zatvorenim očima
 3. Fukuda test gde se od pacijenta traži da korača 50s sa ispruženim rukama
 4. Test gramične stabilnosti gde pacijent treba da prenosi težinu (centar mase) u svim pravcima (volontarnim pokretom)
 5. Test mobilne restrikcije gde se platforma pomera pod uglovima u osam različitih pravaca a fizioterapeut zaustavlja platformu u krajnjem položaju (kada pacijent oseti bol)
 6. Test snage gde se meri maksimalna aplikovana sila na ručkama kod povlačenja ili potiskivanja
   


2. REHABILITACIJA PRI 360°

Nakon analize posture i balansa pristupa se odabiru protokola (8-10 vežbi) za određenu indikaciju ili kreiranje sopstvenog rehabilitacionog protokola koji može da uključuje 5 faza vežbi za određene mišićne grupe podeljenih u 4 osnovne kategorije (fleksibilnost i mobilnost, dinamičko ojačavanje, postura i balans, otpor):

 • Povećanje mobilnosti i fleksibilnosti - Ciljane vežbe brzo obezbeđuju povećanje opsega pokreta. Huber 360 bezbedno vrši mobilizaciju zglobova i značajno smanjuje bol.
 • Ojačavanje određenih mišićnih grupa - Povratna informacija preko ekrana povećava snagu i koordinaciju. Huber 360 ojačava kako površinske tako i dubinske mišiće.
 • Vežbanje posture i balansa - Vežbe balansa omogućuju ponovno suprostavljanje stabilnosti i pozdanja pri izvođenju pokreta. Huber 360 vrši korekciju posture i poboljšava balans.
 • Vežbe otpora - Dinamičke vežbe su prilagođene pacijentovom stanju, povećavaju kapaciteta izdržljivosti. Huber 360 modifikuje BMI i poboljšava kardiovaskularni sistem.


Kod primene u neurorehabilitaciji ovo sve utiče na poboljšanje neuromišićne efikasnosti, jačanje mišića trupa (stabilizacija jezgra) nogu, poboljšava ravnotežu i time utiče na sprečavanje padova.

Kod rehabilitacije prednje ukrštene veze ubrzava se proces rehabilitacije, poboljšava proprioceptivni deficit.

Kod sportista omogućuje kompletan test balansnog kapaciteta i omogućuje poboljšanje balansa pri različitim položajima karakterističnim za taj sport.

3. Nakon ovoga se ponavljaju testovi analize posture i balansa koji bi trebali da pokažu poboljšanje rezultata u vidu smanjenja mobilne restrikcije, bolji balans i koordinaciju i poboljšanje simterije hoda.

Uređaj poseduje 8 specifičnih trajektorija i brzine pomeranja platformi (po ovome se HUBER360 razlikuje od drugih LPG modela koji imaju samo kružnu putanju) za određene indikacije koje možete modifikovati u smislu veličine mete - površine u kojoj pacijent mora držati centar mase, poziciju mete, da li meta statična ili se kreće, nagib i brzinu platforme, tip trajektorije itd.

Indikaciona lista daje predlog trajektorije, sliku položaja koji pacijent treba da zauzme kako bi izolovao odredjene mišićne grupe itd.

Nakon 10-tak terapija, radi se ponovo analiza posture i balansa.


Jedinstvena PREDNOST ove platforme je što do sada nije postala objedinjena lista testova sa merljivim rezultatatima svih testova posture balansa na jednom uređaju niti mogućnost povećanje fleksibilnosti i mobilnosti, jačanja selektovanih mišićnih grupa kao i kasnije ponovne analize radi beleženja progresa u odnosu na inicijalno stanje pacijenta.

Fizioterapeut sve vreme kontroliše terapiju preko tableta koji je bežičnom konekcijom povezan sa Huber-om.

Vežbanje u bezbednim uslovima ili preko artikularne stolice u sedećem položju ili stojeći gde sa strane aparat poseduje ručke za pridržavanje.

Dr. Benoit Maertensom je sproveo istraživanje u RH centru CNRF u Belgiji i došao do zaključka da Huber360 pojačava opštu snagu, omogućuje poboljšanje povratne informacije odnosno automatskih refleksa u kontaktu sa površinom kao i to da blagotvorno deluje na poboljpanje ravnoteže.

EFIKASNOST HUBER REHABILITACIJE:

 1. povećava snagu mižića trupa do +30%*
 2. značajno povećava ravnotežu do +15%*
 3. Umanjenje masnog skiva -10%*    

**Huber360 se može koristiti kod rizičnih pacijenata
**Nijedan pacijent se nije žalio na ukočenost i bol u mišićima uprkos terapiji
**Nisu primećene srčane disfunkcije

*Markovic G, Sarabon N, Greblo Z, Krizanic V. Effects of feedback-based balance and core resistance training vs. Pilates training on balance and muscle function in older women: A randomized-controlled trial. Arch Gerontol Geriatr. 2015 Sep-Oct;61(2):117-23.

** Guiraud T, Labrunée M, Pillard F, Granger R, Bousquet M, Richard L, Boned A, Pathak A, Gayda M, Gremeaux V. Whole-body strength training using a Huber Motion Lab in coronary heart disease patients: Safety, tolerance, fuel selection and energy expenditure aspects and optimization. Am J Phys Med Rehabil. 2014 Aug 28

Studies

HUBER for balance training and fall prevention in elderly
Markovic G, Sarabon N, Greblo Z, Krizanic V. Effects of feedback-based balance and core resistance training vs. Pilates training on balance and muscle function in older women: A randomized-controlled trial. Arch GerontolGeriatr. 2015 Sep-Oct;61(2):117-23.

HUBER for postural control improvement
Couillandre A, Duque Ribeiro MJ, Thoumie P, Portero P Changes in balance and strength parameters induced by training on a motorised rotating platform: A study on healthy subjects. Ann Readapt Med Phys. 2008 Mar;51(2):59-73.

HUBER in neuro-rehabilitation
Maertens de Noordhout B et al. Using the HUBER® technique for the rehabilitation of patients with multiple sclerosis. Annual Meeting of Rehabilitation In Multiple Sclerosis (RIMS), XVIII technical workshop; May 10-12, 2006; Barcelona

HUBER for predictive evaluations of ankle sprain
Fabri S, Duc A, Constantinides A, Pereira-durif Y, Marc T, LacazeFj. Predictives evaluations of the sprain ankle. Fifty-eight cases report. Journal de Traumatologie du Sport 2009; 26(3):139-147.

HUBER for overweight management
FABRE JB. et al. Effects of a whole-body strength training program on metabolic responses and body composition. GazzettaMedicaItalianaArchivio per le ScienzeMediche. 2014; 173(1-2):47-56.

HUBER in cardiovascular rehabilitation
GUIRAUD T. ET AL. Whole-body strength training using a Huber Motion Lab in coronary heart disease patients: Safety, tolerance, fuel selection and energy expenditure aspects and optimization. Am J Phys Med Rehabil. 2014 Aug 28

 

Za više informacija možete kliknuti na link :
http://international.chattgroup.com/huber360/scientific_studies.php

 

Aparati za fizikalnu terapiju

Zastupništo i servis medicinske opreme

+
team01

Aparati za fizikalnu terapiju

Chattanooga kao deo DJO GLOBAL familije je najveći svetski proizvodjač rehabilitacione opreme za tretman mišićno-skeletnih, neuroloških i poremečaja mekih tkiva

team02

Aparati za neurologiju

Neurofiziološke elektrodijagnostike (EEG/Poligrafija, polisomnografija, video EEG, holter EEG, elektromioneurografija)

team03

UZ aparati dijagnosticki bezicni i portabilni

Diagnostički UZ aparati, Dijagnosticki bezicni UZ aparati bezični i portabilni


team04

TECAR

Fisiowarm je najnaprednija i najefikasnija tecar aparatura na tržištu za tretman osteoartikularni poremećaja i poremećaja perifernog nervnog sistema