Lokomotorna terapija je uspešna, radovima potkrepljena terapija koja se koristi u rehabilitacije hoda. Zasnovano na istraživanju koje ukazuje da spinalni i supra-spinalni nervni sistem ima mogućnost da uči i priziva pokrete, ovaj vid terapije je sada učestaliji nego ikada. Uz pomoć Prof. Werniga razvijen je sistem Lokostation i Lokohelp koji omogućuje pacijentu visoko-kvalitetnu rehabilitaciju hoda END EFFECTOR sistemom.

Woodway je konstruisao modulacioni sistem koji se sastoji od 3 komponente:

 • LOKOSTATION sistem za podizanje pacijenta i potporu sa statičkim ili dinamičkim, simetrilnim ili asimetričnim rastrećenjem
 • PPS MED TREDMIL medicinski tredmil sa letvičastim trakama sa omogućnosti podešavanja nagiba, reverznim smerom kretanja  
 • LOCOHELP trenažer hoda
 • LOKOSTATION STANICA ZA REHABILITACIJU HODA

LokoStation je namenski napravljena platforma za trening i rehabilitaciju pacijenata sa smetnjama u hodu. Sa LokoStation uredjajem, terapeut ima mogućnost da brzo i lagodno presumerava raspodelu težine putem sistema rasterećenja omogućujući pacijentu da se fokusira na koordinaciju pokreta bez rizika od pada.
Uparen sa medicinskom serijom tredmil traka WOODWAY PPS LOKO, terapeut može prigodno vršiti neuro-mišićnu re-edukaciju u formi asistiranog postavljanja stopala i nogu dok pacijent korača.
Posebne stolice sa obe strane uredjaja omogućuju dodatni komfor za terapeuta.

Na slici je prikazan kompletan sistem: LokoStation sistem dinamičkog rasterećenja
( umesto vitla može se isporučiti se električni sistem podizanja ), Woodway PPS Loko tredmil traka i LOKOHELP uredjaj za obnavljanje kinematike hoda.

 

STATIČKA PODRŠKA

Sa statičkom podrškom nošenja težine, visina konopaca koji nose težinu pacijenta je fiksna, odnosno pacijent je konstantno sa podrškom težine kako tokom nezavisnog koračanja pacijenta tako i tokom neophodne asistencije terapeuta tokom lokomotorne terapije. Zbog sniženja centra mase tokom ciklusa koračanja, pacijent nosi veći deo sopstvene težine u fazi stajanja nego u fazi iskoraka ( jedna noga na osloncu, druga u vazduhu ).  

DINAMIČKA PODRŠKA

Sa dinamičkim sistemom rasterećenja, prepodešena sila rasterećenja omogućuje uniformnu podršku kroz ceo ciklus koračanja jer sila rasterećenja uvek prati vertikalno pomeranje centra mase pacijenta. Ovo omogućava pacijentu da postepeno sam koristi soptsvenu težinu kako kroz trening koračanja stiče dalje samopuzdanje.

KARAKTERISTIKE :

 • Simetrično ili asimetrično rasterećenje
 • Suspenzija u 2 tačke
 • Statičko ili dinamičko navodjenje
 • Rasterećenje kontinualno podesivo pomoću ručke ili elektromotora
 • Direktno merenje sile rasterećenja
 • Varijabilne tačke odstupanja
 • Centralno vitlo sa samo-zaključavanjem ( kod opcije sa mehaničkim sistemom podizanja pacijenta )

 LOKOHELP

LOKOHELP je elektromehanički trenažer hoda koji je razvijen kako bi rasteretio terapeuta intenzivnog i napornog rada navodjenja pacijenta tokom lokomotorne terapije. Lokomotorna terapija Lokohelp uredjajem ne samo da pomaže terapeutu, već takodje potpomaže simetriju hoda i kvalitet terapije pacijenta.

LokoHelp navodi pacijentove noge tokom terapije hoda obezbedjujući simetrične i uniformne pokrete.

Studija slučaja sprovedena u neurološko-rehabilitacionoj bolnici u Hegau-Jugendwerk je pokazala da je LokoHelp vrlo praktičan vid rehabilitacije pacijenata koji su pretrpeli moždani udar, povrede kičmene moždine ili traume mozga.

Studija se sastojala od 30-minutnih sesija gde je snimana distanca koju je prelazio svaki pacijet sa LokoHelp trenažerom. Pacijenti su tokom 20 sesija uspeli da povećaju ukupnu predjenu razdaljinu kako je prikazano na grafikonu dole:

Distance tokom perioda studije. Za svakog pacijenta su sabirane distance 4 sekventne serije vežbi. Kriva prikazuje prosečnu vrednost za 6 pacijenata +/- standardna devijacija.
Izvor ( Brain Injury, June 2008; 22(6):508-516 )  

PATENTIRAN ’’END EFECTOR’’ TRENAŽER KORAČANJA

LOKOHELP je elektromehanički trenažer koračanja baziran na principu krajnjeg efekta. Mehanička potpora ciklusa smene faze stajanje i faze iskoraka se postiže korišćenjem stopala kao poslednje karike kinetičkog lanca. Pacijent se ne treba pasivno pomerati već umesto toga raditi zajedno sa aparatom što je više moguće. U idealnom slučaju pacijent treba da kontroliše ekstenziju kolena i kuka. ’’End effector’’ omogućuje izvodjenje uniformnih koraka u kontrolisanoj poziciji pri čemu pacijent i dalje aktivira svoje mišiće. Dokazano da daje bolje rezultate nego druge tehnike treninga hoda : ’’end-effector’’ je postigao veći stepen nezavisnog hoda u odnosu na endoskeletne ortoze ( J Rehabil Med 2012;44; 193-199 ).

EFIKASNIJA TERAPIJA

LOKOHELP je projektovan tako da terapeut može u bilo kom trenutku pružiti dodatnu podršku a takodje i  jednostavnu pripremu pacijenta. Kuk i koleno kao i anteriorni i posteriorni mišići butine su dostupni sa svake strane tokom LokoHelp terapije.   

MULTIFUNKCIONALNI TERAPIJSKI SISTEM

Brzo uklanjanje LokoHelp sistema omogućuje brzo korišćenje tredmil trake i sistema rasterećenja za druge terapijske primene. Glavne komponente – tredmil, sistem rasterećenja i trenažer hoda ohrabruju efikasniju aplikaciju terapije u svim fazama treninga hoda.

FUNKCIONALNOST POSTURALNE KONTROLE

Održavanje posturalne kontrole je od vitalnog značaja za nezavisan hod. LokoStation i LokoHelp obezbedjuju pravilno poravnanje kičme tokom terapije jer pelvični segmet i kuk nisu fiksirani.

MULTIFUNKCIONALNI TERAPIJSKI SISTEM

Poboljšanje pacijentovih pokreta i stava zahteva mnogo više od jednog uredjaja. Jednostavno uklanjanje LokoHelp-a terapeut dobija kompletan sistem za trening hoda koji omogućuju rehabilitaciju i u kasnijoj fazi kada je pacijentu potrebna manja fizička asistencija. Zahvaljujući modularnoj konstrukciji sistema ( tredmil, sistem rasterećenja, trenažer hoda ) sistem omogućuje terapiju u svim fazama treninga hoda.

PPS MED tredmil

Od rehabilitacije do orrtopedija i fizikalne terapije, PPS MED tredmil trake obezbedjuju komfornu terapiju i podršku pacijentima kojima ja potrebna potpora pri hodanju. Sa podešavanjem brzine od 0 u koracima od 0,1km/h, pacijent može biti uverenen da se brzina trake može prilagoditi njegovom ritmu.

WOODWAY TREDMIL SASTAVLJE OD LETVIČASTIH TRAKA

 • Individualne letvice sa vulkanizovanom gumenom površinom
 • Sistem žičano ojačanih lateralnih kaiševa sa sistemom ’’bez istezanja’’ / ’bez preskakanja zupca’’
 • Precizno izradjene vodjice kugličnih ležajeva obezbeduju kretanje skoro bez trenja

PREGLEDNA KORISNIČKA KONZOLA

 • LED ekran sa očitavanjem brzine, nagiba, razdaljine, vremena i srčane frekvence
 • Ručni upravljač ( brzina, nagib, zaustavljanje )

SIGURNOST I POUZDANOST

 • Taster za brzo zaustavljanje i bezbenosni rukohvati
 • Integrisan monitoring srčanog ritma
 • Unapredjen sistem amortizacije udara letvičastog kaiša
 • Očekivan vek trajanja 150000-200000 milja

 

 

Aparati za fizikalnu terapiju

Zastupništo i servis medicinske opreme

+
team01

Aparati za fizikalnu terapiju

Chattanooga kao deo DJO GLOBAL familije je najveći svetski proizvodjač rehabilitacione opreme za tretman mišićno-skeletnih, neuroloških i poremečaja mekih tkiva

team02

Aparati za neurologiju

Neurofiziološke elektrodijagnostike (EEG/Poligrafija, polisomnografija, video EEG, holter EEG, elektromioneurografija)

team03

UZ aparati dijagnosticki bezicni i portabilni

Diagnostički UZ aparati, Dijagnosticki bezicni UZ aparati bezični i portabilni


team04

TECAR

Fisiowarm je najnaprednija i najefikasnija tecar aparatura na tržištu za tretman osteoartikularni poremećaja i poremećaja perifernog nervnog sistema