UVA/NB UVB fototerapijski kabineti

Daavlin www.daavlin.com

 

Fototerapijski kabinet za šake i stopala

Karakteristike Daavlin M
UVA & Narrow Band UVB kombinacija lampi? Da
6 UVA & 4 NB UVB lampe u okviru jednog kabineta Da
Minimum dve lampe sa gornje strane kabine za tretman
gornjeg dela stopala ili šake?
Da
Električni zahtevi 220-240 V/50 hz.  < 5 A
Kolica za smeštaj dve jedinice? Da
Integrisana dozimetrija ? Da

 

Daavlin serija 3

Karakteristike Daavlin 3
24 UVA & 24 Narrow Band UVB kombinacija lampi Da
Broj svakog tipa lampi 24 UVA i 24 narrow band UVB
Dimenzije: 1060 mm širina
1040 mm dubina*
2130 mm visina

*sa zatvorenim vratima
Električni zahtevi 220-240 volti, 22 ampera ili 400 volts, 12 ampera (sa svih 48 lampi uključenih)
Prozor za opservaciju Da
Lampe ne smeju da imaju akrilni štit (presvlaku) preko lampi zbog blokade UV energije što povećava vreme trajanja tretmana Da
Reflektivna rešetka preko lampi Da
Integrisana dozimetrija tako da aparat sam meri izlaznu snagu lampi i podešava vreme prema izlaznoj energiji Da
Kompjuterski kontrolisano rukovanje kabinetom Da
Glasovno praćenje : sistem mora posedovati glasovne najave osnovnih instrukcija pacijentu kao npr. da pacijent postavi zaštitne naočare. Takođe sistem mora obaveštavati pacijenta o vremenu trajanja tretmana sa
obnovljenom informacijom na svakih 5 minuta.
Da
Sistem autorizacije - operater uz odgovarajuću autorizaciju može prestupiti podešavanju tretmana pacijenata. Ukoliko operater nema odgovarajuću autorizaciju supervisor može odobriti izmenu tretmana unošenjem jedinstvene šifre. Izveštaj mora imati označeno odobrenje izmene tretmana od strane supervizora.   Da
Daljinska kontrola rada (sa razdaljie od maksimum 200m od aparata) ili lokalna kontrola rada aparatom direktno na uređaju Da
Štampanje izveštaja koji moraju da sadrže:dnevnik korišćenja aparata, dnevni zapis pacijenata (dan, vreme trajanja tremana u min i sekundama, izračena doza, ime operatera koji je davao tretman, statističke sekcije analize koje omogućavaju operateru da sortira pacijente putem godina starosti, tipa kože, tipa terapije, pola ) Da
Kuka za odeću i prostor za odlaganje ličnih stvari Da
Sistem hlađenja pacijenta Da
Ručke za pacijenta Da

 

Ciljani fototerapijski sistem

Karakteristike Daavlin Lumera
Fiberoptička četka koja UVB energiju prenosi direktno na skalp. Minimalna površina četke 10 cm2 koja mora da izračuje minimum 20 to 25 mW/cm2  UVB energije direktno na skalp. Da
Nastavak za tačkastu aplikaciju za tretiranje lokalizovanih područja tela visokim intenzitetom zračenja od 90 do 100 mw/cm2 Da
Ova fototerapija je neophodna komponenta fototerapijskih kabineta za celo telo obzirom da kabineti za tretman celog tela  mogu dati najjaču dozu koja sme primiti zdravo tkivo. Terapeut može primeniti dosta agresivniji lokalizovani tretman jer se tretira samo tkivo sa lezijama.   
Električni zahtevi 220-240 V/50 hz.  < 5 A

Aparati za fizikalnu terapiju

Zastupništo i servis medicinske opreme

+
team01

Aparati za fizikalnu terapiju

Chattanooga kao deo DJO GLOBAL familije je najveći svetski proizvodjač rehabilitacione opreme za tretman mišićno-skeletnih, neuroloških i poremečaja mekih tkiva

team02

Aparati za neurologiju

Neurofiziološke elektrodijagnostike (EEG/Poligrafija, polisomnografija, video EEG, holter EEG, elektromioneurografija)

team03

UZ aparati dijagnosticki bezicni i portabilni

Diagnostički UZ aparati, Dijagnosticki bezicni UZ aparati bezični i portabilni


team04

TECAR

Fisiowarm je najnaprednija i najefikasnija tecar aparatura na tržištu za tretman osteoartikularni poremećaja i poremećaja perifernog nervnog sistema