Shockwave terapija

Predstavlja radijalne akustične talase koji generišu oscilacije u tkivu. Zbog svoje visoke energije (pritiska) mogu prodreti duboko te se pogodni za tretman dubinski situiranih tkiva do dubine od 5-6cm radijalno se šireći. Pritisak talasa stimuliše metaboličku aktivnost  i telesni mehanizam zalečenja.
Shockwave Terapija RPW-om  je odličan neinvazivni tretman sa malo negativnih nus-efekata a pogodan za indikacije koje je obično teško tretirati.

Kako radi?

Energija akustičnog talasa se generiše tako što se u cev aplikatora D-ACTOR, dovodi vazduh pod pritiskom iz kompresora (koji mogu biti pneumatski tj. vazdušni koji ne zahtevaju posebno održavanje koje koristi i INTELECT RPW schockwave  ili uljani koji zahtevaju održavanje).
Vazduh pod pritiskom potiskuje projektil dajući mu ubrzanje. Projektil udara u transmiter (koji je jedan od najbitnijih komponenata sistema jer on predaje energiju tkivu) pretvarajući kinetičku energiju u akustični talas koji se prenosi kroz tkivo.

Zato kada birate Shockwave aparat obratite pažnju da li je proizvođač propisao gustinu energije (energetski fluks mJ/mm2) jer za terapiju nije relevantno koliko Bar-a daje kompresor već koliku energiju imate na površini transmitera!

Koji su parametri terapije?

Osnovni parametri terapije su:

 • pritisak  i izlazna energija na površini transmitera
 • broj udaraca
 • frekvencija odnosno učestalost ponavljanja talasa  

INTELECT RPW SCHOCKWAVE ima dva kanala za priključenje dva aplikatora D-ACTOR koji generiše udarne talase i V-ACTOR koji generiše vibracione pulseve.


Kao posebnu prednost aparata ističemo sistem postepenog povećanja intenziteta izlaznog pritiska
(energije) što omogućuje pacijentu da se postepeno privikne na terapiju.


Radijalnim udarnim talasima pomoću D-ACTOR i V.ACTOR aplikatora uspešno tretiraju terapijske i welness aplikacije kao što su:

D-ACTOR

 • kalcifikacije ramena, epikondilite, petni trn itd.
 • zapaljenja tetiva
 • mišićnih okidačkih tačaka
 • aktivacije mišićnog i konektivnog tkiva
 • akupunkturna terapija
 • tertman celulita
 • oblikovanje tela
 • medicinska masaža- miofacijalne trigger tačke
 • drugi poremećaji vezani za upalu tetiva
 • aktivacija mišića i konektivnih tkiva
 • akupunkturna Shockwave terapija
 • tretman celulita (faze I - III)
 • očvršćavanje mišića i konektivnih tkiva
 • eliminacija limfne dekongestije
 • oblikovanje tela
 • regulacija mišićnog tonusa
 • medicinska masaža

 

V-ACTOR

V-ACTOR aplikator je idealan komplement RPW Shockwave terapiji koji doprinosi dugotrajnim rezultatima

Vibracioni tretman:

 • stimuliše metabolizam i ubrzava eliminaciju štetnih produkata
 • učvršćuje tkivo preko mišićne stimulacije
 • poboljšava čvrstinu kože i vraća prirodan,mladalački izled
 • nudi opuštajuće Welness iskustvo

Aplikacija:

 • Oblikovanje tela
 • Limfna drenaža
 • Welness masaža
 • Aktivacija mišićnog i konektivnog tkiva
Transmiter Podaci Indikacije Energetski Flux Gustina / Dubina penetracije
C15, 15 mm, CERAma-x® ESWT Transmiter elastičnih pritisnih talasa Bez gela, elastični pritisni talasi se koriste za tendinopatije  
R15, 15 mm,EWST Transmiter sa radijalnim širenjem Terapija radijalnim pritisnim talasima za sve tipove tendinopatija  
D20-S, 20 mm,D-ACTOR® TransmiterRadijalnih pritisnih talasa I vibracionih pulseva Terapija miofascijalnih bolnih tačaka, mišića i konektivnih tkiva, disolucija fibroza, tretman dubinskih mišića  
D35, 35 mm, D-ACTOR® Transmiter Radijalnih pritisnih talasa I vibracionih pulseva Terapija miofascijalnih bolnih tačaka, mišića, konektivnih tkiva ledjnih mišića,kože, dijagnostika bolnih tačaka, rastvaranje fibroza, tretman dubinskih mišića  
DI15, 15 mm,Deep Impact® Transmiter Energetski fokusiranog snopa Terapija miofascijalnih bolnih tačaka, mišića, konektivnih tkiva ledjnih mišića,kože, dijagnostika bolnih tačaka, rastvaranje fibroza, tretman dubinskih mišića  
F15, 15 mm,Focus-Lens Transmiter na vrlo malom fokusnom području Za pristup bolnim područjima, fascijalnih mišića, vrata, glave.  

 

 • 2 kanala za priključenje dva aplikatora
   
 • 2 transmitera: D-Actor za generisanje udranih talasa i V-Actor za generisanje vibracionih pulseva
   
 • Kompresor sa podešavanjem pritiska u opsegu 1,4 - 5bar u koracima od 0,1bar sa pikom pozitvnog pritiska 0-10MPa sa patentiranom funkcijom postepenog povećanja izlazne snage
   
 • Frekvencija za udarne talase 0,5 - 21Hz  u koracima od 0,5Hz ( D-Actor )
   
 • Frekvencija podešavanja vibracionih pulseva ( V-Actor ) 1-35Hz
   
 • Rotirajući interfejs sa kolor LCD displejom osetljivim na dodir
   
 • Podešavanje udaraca 1-10000
   
 • Izmenjivi transmiteri u zavisnosti od aplikacije sa različitim dubinama prodiranja i fokusom

 

 

 

Aparati za fizikalnu terapiju

Zastupništo i servis medicinske opreme

+
team01

Aparati za fizikalnu terapiju

Chattanooga kao deo DJO GLOBAL familije je najveći svetski proizvodjač rehabilitacione opreme za tretman mišićno-skeletnih, neuroloških i poremečaja mekih tkiva

team02

Aparati za neurologiju

Neurofiziološke elektrodijagnostike (EEG/Poligrafija, polisomnografija, video EEG, holter EEG, elektromioneurografija)

team03

UZ aparati dijagnosticki bezicni i portabilni

Diagnostički UZ aparati, Dijagnosticki bezicni UZ aparati bezični i portabilni


team04

TECAR

Fisiowarm je najnaprednija i najefikasnija tecar aparatura na tržištu za tretman osteoartikularni poremećaja i poremećaja perifernog nervnog sistema