Do skora je TEKAR TERAPIJA imala dosta slabosti u efikanosti zbog male dubine tretmana (samo jedna operativna frekvencija), limitacije u primeni u akutnom stanju zbog termalnog efekta tradiconalne tekar terapije, poteškoća tretmana pojedinih anatomskih regiona zbog lose konstrukcije aplikatora, lošeg pristupa tretmanu, riziku od opekotina i strujnog udara.


FISIOWARM 7.0
 

FISIOWARM JE NAJNAPREDNIJA I NAJEFIKASNIJA TECAR APARATURA NA TRŽIŠTU ZA TRETMAN OSTEOARTIKULARNI POREMEĆAJA I POREMEĆAJA PERIFERNOG NERVNOG SISTEMA

PREDNOSTI SU: NAJVEĆA EFIKASNOST Fisiowarm 7 omogućuje pacijentu da se idealno adaptira na terapiju:


Frequency on Demand

Možete odabrati najbolju frekvenciju za Vaš tretman u opsegu od 300kHz do 1MHz u koracima od 1 kHz.
Konvencionalni TECAR apparat imaju jednu do 2 rekvencije 450 do 550kHz..
Sa ovom funkcijom možete tačno ciljati odredjenu dubinu gde želite da se generiše najveći deo energije!


AAW - Automatic Adaptive Wave

"Automatic adaptive wave" tehnologija omogućuje konstantno variranje talasnog oblika signala koji se adaptira pacijentu (otporu) i tipu aplikacije


HEA - High Energy Diatermy

"High Energy Diatermy" omogućuje biostimulativnu terapiju visokom snagom održavajući termički efekat čak do 10 manjim od standardnih TEKAR uređaja.


Multi Emission

KONTINUALNI, senzitivni, 4 nivoa zagrevanja


Accessories

PRIBOR: pored standardnih unipolarnih elektroda sada postoje 8 NOVIH, INOVATIVNIH delova pribora koji se mogu prilagoditi bilo kojoj anatomskoj regiji.


YURI - Your Remote Interface

 "Your remote inteface"  - revolucionarno korisničko iskustvo korišćenjem iOS plaikacije za IPAD sisteme koji se mogu update-ovati prel Play Store aplikacije i koja obezbeduju izuzetno laku interakciju sa Fisiowarm jedinicom:

 1. Svi radni parametri se nalaze na iPad-u koji možete postaviti gde god Vama odgovara
 2. Prepodešeni protokoli koji vam omogućuju da najbolje iskoristite mogućnosti aparata i tretirate širok opseg poremećaja
 3. Napredni modovi tretmana
 4. Mogućnost beleženja povratne informacije od pacijenta i kasniji pregled uspešnosti tretmana
 5. Softver sa bazom podataka pacijenta i monitoring napretka terapije

 
NAJBEZBEDNIJI - SAFE Sheilded And Floating Equipment


Low Voltage Capacitive

Kontinualno istraživanje i razvoj novih tehnologija koji čine upotreba aparat bezbednom kako za pacijenta tako i za korisnika su bila prepoznatljiva  karakteristika Fisiowarm aparata još od prve jedinice.
Fisiowarm je proizveo  PRVU TEKAR JEDINICU KOJA JE ELIMINISALA RIZIK STRUJNOG UDARA I OPEKTOTINA zahvaljujući primeni nisko.naponskih strunih kola čak I kod kapacitnog prenosa energije. Nove thenologije su omogućile Fisiowarm aparatima da prodju najstrožije bezbednosne testive I sa te strane dobije klasfikaciju Class B medicinske opreme koja obezbedjuje  bezbedno korišćenje u ne-profesionalnim podešavanjima.HEA - High Energy Athermy

Nova moderna i efikasna strujna kola omogućila su variranje talasnog oblika, frekvencije i amplitude prema tipu tretmana. Danas AAW tehnologija omogućuje aparatu Fisiowarm 7 da stvara samo-adaptirajući talas kod koga se signal automatski I kontinualno  prilagodjava prema otporu tkiva pacijenta i parametara koje je podesio operater.
AAW formira talasni oblik prema tretmanu i podešenoj izlaznoj snazi:
Nizak napon:

Fisowarm 7 podešava talasni oblik fokusirajuči se na podešenu izlaznu snagu ( biostimulaciju ) pre nego na energetski novi ( termički efekat ) koji se smanjuje na ispod polovine vrednosti nominalne energije. Štaviše kod niskih enegretskih izlaza specijalni filter podešava harmonisjki spektar signala na osnovu pacijentovog otpora čime značajno povećava efikasnost.

 

Visok napon: kako izlazna energija raste Fisiowarm 7 menja talasni oblik povećavajući termičku efikasnost u poređenju sa snagom čime obezbeđuje komforniju i bezbedniju terapiju i pored povećanja količine izlazne energije.

Najbolja primena TECAR terapije je kod sledećih indikacija:

 • Modrice i istegnuća
 • Post- operativna rehabilitacija
 • Sportske povrede
 • Poremećaji mišićnog tkiva i tetiva
 • Poremećaji kičme i perifrenih zglobova
 • Poremećaji vaskularnog i limfnog sistema
 • Ortopedski poremećaji
 • Rehabilitacija pelvičnog poda
 • Poremećaji perifernog nervnog sistema

 

Aparati za fizikalnu terapiju

Zastupništo i servis medicinske opreme

+
team01

Aparati za fizikalnu terapiju

Chattanooga kao deo DJO GLOBAL familije je najveći svetski proizvodjač rehabilitacione opreme za tretman mišićno-skeletnih, neuroloških i poremečaja mekih tkiva

team02

Aparati za neurologiju

Neurofiziološke elektrodijagnostike (EEG/Poligrafija, polisomnografija, video EEG, holter EEG, elektromioneurografija)

team03

UZ aparati dijagnosticki bezicni i portabilni

Diagnostički UZ aparati, Dijagnosticki bezicni UZ aparati bezični i portabilni


team04

TECAR

Fisiowarm je najnaprednija i najefikasnija tecar aparatura na tržištu za tretman osteoartikularni poremećaja i poremećaja perifernog nervnog sistema