KOMBINOVANI APARAT ZA FIZIKALNU TERAPIJU POSLEDNJE GENERACIJE

INTELECT NEO

MODULARNI SISTEM SKROJEN PO VAŠIM POTREBAMA


Sa preko 100000 radnih sati uloženih u razvoj proizvoda, INTELECT NEO je jedna od najnaprednijih kombinovanih jedinica za elektroterapiju, terapiju ultrazvukom, biofeedback terapiju u kombinaciji sa EMG okidanom stimulacijom, vakuum IF struje, laseroterapiiju.
Sa 5 dostupnih modula, možete konfigurisati jedinicu koja će potpuno zadovoljiti potrebe Vaše prakse.

Dostupni moduli su:

1. ultrazvučni terapijski modul (mogućnost kombinovane terapije UZ sonda kao aktivna elektroda u slučaju postojanja modula za elektroterapiju )za mehanoterapiju 1/3MHz
2. 2-kanalna elektroterapiju
3. 2-kanalna elektrostimulacija sa EMG biofeedback sa prikazom električnog potencijala u μV, u vidu bar-grafa ili krivulje sa mogućnosti EMG okidane elektrostimulacije
4. Kanal ¾ elektroterapiju
5. Laser modul za terapiju laserom niske snage sa izborom od preko 19 različitih sondi
6. Dvokanalni vakuum elektrodni modul (intezitet vakuuma softverski  podesiv u 10 koraka kao i stepen pulsacije)

Preko 30 različitih strujnih oblika, jontoforeza, I/T dijagnostika  

 

Uređaj je ekstremno jednostavan za korišćenje zahvaljujući CPS (Clinical Protocos Setup) tehnologiji koja Vas vodi kroz funkcije aparata i svaku terapiju.
Anatomska biblioteka ilustruje spektar patologija i olakšava komunikaciju sa pacijentom vezano za njihovo stanje i edukuje ih o daljim opcijama tretmana.


VREME JE NOVAC NE RASIPAJTE GA

Preko 200 memorijskih programa Vam omogućuje brzo pozivanje već memorisanih programa, a sa NOVOM FUNKCIJOM možete kreirati prečice na glavnom ekranu i pozvati ih jednim pritiskom na touch screen-u.
Možete kreirati do 3 programske sekvence – strujna oblika koja će ići jedan za drugim
Visokobrzinski USB port Vam omogućuje prenos podataka o terapiji i pacijentu na Vaš računar.


STRUJNI OBLICI

 • Kvadripolarne interferentne struje 
 • Bipolarne inteferentne struje
 • Galvanska kontinuirana i prekidna galvanska struja sa mogućnosti ručne inverzije polariteta
 • TENS
 • Monofazna elektrostimulacija
 • KOTS struje 
 • Simetrična bifazna elektrostimulacija
 • Simetrična bifazna elektrostimulacija 
 • Simetrična bifazna elektrostimulacija
 • HAN stimulacija 
 • Dijadinamski strujni oblici


ČETVOROKANALNI VAKUUM - parametri softverski podesivi preko ekrana  (8 elektrodnih konekcija), kontinualni i pulsni režim rada u 10 koraka, podešavanje podpritiska do 600mBar u koracima od 60mBar, jednostavno rukovanje i uklanjanje vode iz rezervoara


NEKA VAM POSAO BUDE ZADOVOLJSTVO


OSTALE superione KARAKTERISTIKE

 • Rotirajući ful-kolor LCD ekran osetljiv na dodir 10.4'' sa podešavanjem nagiba ekrana 0-45°
 • 200 kliničkih protokola sa predlozima terapijskih protokola
 • Vođenje ''elektronskog pacijent kartona'' – snimanje sesija za datog pacijenta : mesto postavke elektroda, bolno mesto, tip bola, numerička skala bola
 • Mogućnost kreiranja prečica (ikonica)  na displeju za često korišćene terapijske protokole
 • Visokobrzinski USB port za update softvera i prenos podataka tretmana pacijenta


''TABLE-TOP konfiguracija aparata'' (bez postolja sa fiokama i točkovima)


sEMG BIOFEEDBACK

Praćanje električnog potencijala mišićne aktivnosti preko dvokanalnog EMG FEEDBACK-a (osetljivost ispod 3Μv) sa opcijom mogućnosti EMG okidane stimulacije ruskim strujama ili simetričnom bifaznom elektrostimulacijom. Prikaz električne aktivnosti mišića preko bar-grafa ili EMG krive. Izolacija specifičnih mišića za re-edukaciju jačanje ili rehabilitaciju.

 

Aparati za fizikalnu terapiju

Zastupništo i servis medicinske opreme

+
team01

Aparati za fizikalnu terapiju

Chattanooga kao deo DJO GLOBAL familije je najveći svetski proizvodjač rehabilitacione opreme za tretman mišićno-skeletnih, neuroloških i poremečaja mekih tkiva

team02

Aparati za neurologiju

Neurofiziološke elektrodijagnostike (EEG/Poligrafija, polisomnografija, video EEG, holter EEG, elektromioneurografija)

team03

UZ aparati dijagnosticki bezicni i portabilni

Diagnostički UZ aparati, Dijagnosticki bezicni UZ aparati bezični i portabilni


team04

TECAR

Fisiowarm je najnaprednija i najefikasnija tecar aparatura na tržištu za tretman osteoartikularni poremećaja i poremećaja perifernog nervnog sistema