novo novo
http://www.csiusa.com

Criticare

PULSNI OKSIMETAR 504DX

Karakteristike

 

Kontinualna provera pulsne oksimetrije na širokom opsegu pacijenata od nedonoščadi do odraslih.
Unapređen monitoring SpO2 i rada srca od rutinskih, periodičnih do proširenih, kontinulanih merenja. Univerzalni DOXTM, digitalna SpO2 tehnologija za poboljšano prepoznavanje pulsa i odbacivanje artefakata. Audio i vizuelni alarmi obezbeđuju konstantno obaveštavanje. Opcionalni štampač sa formatima definisanim od strane korisnika (grafički prikaz, tabelarne vrednosti i sumiranje izveštaja toko spavanja putem korisnički podesivih intervala). 24-časovna interna memorija koja podržava ''Profox Oximtery Sleep Study'' software.
Ugrađene punjive baterije obezbedjuju neprekidan rada čak i tokom nestanka struje ili transporta.

PULSNA OKSIMETRIJA : 0-99%, rezolucija 1%
Preciznost : 70% - 99% opseg +/- 2%
Metoda : LED dvostruke talasne dužine

HR (PULS)
Opseg : 20 – 300otk/min
Rezolucija 1otk/min
Preciznost : +/-1 otk/min ili 1% koja god da je veća vrednost

ALARMI
Indikacija : audio, vizuelni (EN475) sa podesivom jačinom zvuka
''Silent'' - nečujni mod : privremeni (2min) i trajni
Parametar / opseg : visoka saturacija, 70% do 98% ili isključeno
Default : isključeno, Niska saturacija 30% - 99% ili isključeno , 85%, visok puls 80 – 250otk/min ili isključeno 150otk/min, nizak puls : 20-150otk/min ili isključeno, 50otk/min

MEMORIJA : 24h u intervalima od 4s

DISPLEJ :
LED
Parametri SpO2, puls, puls (bar dijagram)
Status : alarm tišina, senzor, nizak nivo baterije, eksterno napajanje, mod za neonatuse
Tekst : alfanumerički LCD
Jezici : engleski, francuski, nemački, italijanski, portugalski i španski

KONTROLE :
8 membranskih tastera

IZLAZI : RS232 kompatibilan, digitalni ili analogni, mini-din

SERIJSKI INTERFEJS : ASCII, tekstualni ili CSV, Profox-kompatibilni

TEŽINA : max 1,52 kg (kod verzije sa prnterom) i baterijama
VELIČINA : 14,4(V) x 17,8(Š) x 12,2 cm(D)
NAPAJANJE : 90 – 260VAC, 47 – 63Hz
Baterija : zapečaćena olovo.kiselinski tip, 6h okvirno vreme autonomije, vreme punjenja 8h
RADNO OKRUŽENJE :
Radna temperatura : 0ºC - 45ºC
Temperatura skladištenja : -20ºC - 50ºC
Vlažnost : 15% do 90% bez kondenzovanja
Visina : -390m – 3.658m
KLASIFIKACIJA : Klasa II
Stepen zaštite : TIP CF, otporno na defibriltor
Bezbednost : EN 60601-1

 

Preuzmite katalog

 

nGEnuity CO2 Pacijent monitor


Karakteristike

 

Kompaktan, lagan pacijent monitor za monitoring odraslih i pedijatrijskih pacijenata za transport ili upotrebu pored pacijent kreveta sa nosačem za fiksiranje za zid, integrisan termalni štampač, čitljivi10,4'' aktiv kolor TFT displej
Standard : ETCO2, INCO2, EKG, NIBP ( neinvazivni krvni pritisak ), DOXtm SpO2 ( saturacija ), HR, temperatura, respiracija i interfejs konekcija za pozivanje sestre.

Opciono: analiza aritmije i ST segmenata, printer

Modeli :
8100E1 (bez printera)
8100EP1 (sa printerom)
8100E1-ST (bez printera sa ST analizom)
8100EP1-ST (sa printerom i ST analizom)

EKG
3-5 odvoda, opcije ( odabir od strane korisnika, I, II, III, aVR, aVL, aVF, V ' 6 odvoda, I, II, ili III odvoda )
Frekventni opseg:
a) dijagnostički 0,05 - 100Hz (-3db)
b) monitor 0,5 - 40Hz
c) ST ( 0,05 - 40Hz ), elektrohiruška zaštita, zaštita od defibrilatora, , pejser detekcija i odbijanje, ST opseg -6.0 do +6.0

PULSNA OKSIMETRIJA
Opseg 1% - 99%
Rezolucija 1%
Preciznost : opseg od 70%-99% +/-2%, 50% do 69% opseg +/-3%, ispod 50% nije specificirano, metoda : dvostruka talasna dužina LED

NIBP ( NEINVAZIVNI KRVNI PRITISAK )
Tehnika : oscilometrija tokom naduvavanja
Opseg pritska tokom naduvavanja : odrasli 30-300mmHg, deca : 30 - 300mmHg nedonoščad : 20 -150mmHg, ciklus merenja u poresku ispod 40s, automatski merni ciklusi : 2,3,5,10,15 i 30 min, 1,2,4 sata, stat mod : 5 min kontinulanog očitavanja, rezolucija 1mmHg, preciznost : +/-2mmHg ili +/-2% koja god da je veća

HR ( PULS )
Izvor : smart, EKG, pletismograf, NIBP
Opseg : 20 - 300 otkucaja/min ( 30-240 otkucaja, NIBP )
Preciznost : +/-1 otk/min ili +/- 1% (EKG) koja god da je veća
+/-2 otk/min ili +/- 2% (NIBP) koja god da je veća

KAPNOMETRIJA (CO2)
Jedinice : mmHg, %, kPa, Torr
Metoda : Ne-disperzivni infracrveni, samokalibrišući
NO2 kompenzacija : manualna, Uklj./Iskl. Defininsano od strane korisnika
Opseg : 0 – 99mmHg, 0 – 12,5%
Rezolucija : 1mmHg, 0,1%, 0,1kPa, o,1Torr
Protok, frekvencija uzorkovanja : bočni tok, 200ml/min
Preciznost : +/-2mmHg, +/-0,3 % zampremine, +/-0,3kPa ili +/-2 Torr na 200ml/min i repiraciji ispod ili jednakoj 120otk/min
Vreme pobudjivanja (merenja) : 170ms (10-90%) na 200ml/min

RESPIRACIJA
Opseg : 6 - 150 otkucaja / min
Rezolucija : 1 otkucaj / min
Preciznost : +/-1% ili +/-1 udah/min, koja god da je veća
Izvor : Smart, CO2, EKG-TTI

TEMPERATURA
1 kanal
Opseg i tačnost : 20ºC - 45ºC +/-1 ºC
Prikazana rezolucija : +/-1 ºC
Sonda : YSI-400 i YSI-700 serije

ALARMI
Indikacija : audio i vizuelna
Nečujan mod : 2 min ili trajno

MEMORIJA
24h na 30 sekundi intervala sa NIBP očitavanja svaka 3 minuta, prikaz : grafički i numerički

DISPLEJ
10,4'' active color TFT
Rezolucija : 640 x 480 piksela
Krive ( talasni oblici ) : maksimum 6
Tipovi talasnih oblika : EKG odvodi I, II, III, aVR, aVF, V, repisracija, CO2, pletismograf, ST histogrami
Bryina očitavanja : 6,25 12,5 25 50mm/s
Jezici : engleski, francuski, nemački, italijanski, portugalski, španski, ruski, kineski

KONTROLE
Tatseri : membranski aktivirani
Rotacioni taster : pritisni i aktiviraj 24 koraka po krugu

IZLAZI SISTEMA
COM portovi : RS232 kompatibilni, DB9(Com1), Mini-DIN8 (com2)
Pozivi za sestru : kontaktni prekidač, 3,5mm stereo phone jack, 14mm dužine
Defib/Sync : BNC konektor
Video port : D-sub visoke gustine 15-pinski

PRINTER
Termalni linijski štampač
Brzina papira : 12,5 12 i 50mm/s

NAPAJANJE
Napon : 100, 120, 220, 240VAC, 50/60Hz
Potrošnja energije : 35W, najčešće
Baterija : 1 zapečaćena olovo-kiselinska baterija, 3 sata tipično, vreme punjejna 4,5sata

USLOVI
Radna temperatura : 15ºC do 35ºC
Temperatura skladištenja -5 ºC do +50 ºC
Vlažnost : 15% do 90%, bez kondenzacije


Preuzmite katalog

 

ncompass pacijent monitoring sistem

Karakteristike

 

nCompass pacijent monitoring sistem

EKRAN OSETLJIV NA DODIR / KONFIGURACIJE PREMA POTREBAMA KORISNIKA /
MINI-TRENDOVI

Konfiguracija

STANDARDNA : EKG, ComforCuffTM neinvazivni krvni pritisak (NIBP), DOXTM SpO2, HR, temperatura, respiracija, aritmija i ST analiza i interfejus za pozivanje medicinske sestre.
OPCIONALNO : CO2, 1 ili 3-kanalni invazivni krvni pritisak (IBP), štampač

Karakteristike :

12.1'' ekran osetljiv na dodir
Jednostavni meniji i funkcionalni tasteri
Mini-trendovi mogu prikazati kondenzovani tabelarni prikaz vitalnih funkcija za prikaz
skorašnjih monitoring aktivnosti
Prikaz OXY-CRG trendova
Opcionalni izlaz za invazivni srčani interfejs
Kompatibilan sa serijom 8500 gasnim analizatorom za monitoring pri anaesteziji
Kompatibilian sa Vitalview centralnom monitoring stanicom

Tehnička specifikacija :

EKG
3 ili 5 odvoda
Pregled odvoda : I, II, III aVR, aVL, aVF, V (5 odvoda), i, II, III (3 odvoda)
Pojačanje : x0.5, x1, x2, x4
Frekventni odziv : Dijagnostički : 0.05 do 100Hz (-3dB), Monitor ; 0.5 – 40Hz(-3dB), ST:0.05-40Hz(-3dB)
Elektrohirška zaštita : DA
Zaštita od defibrilatora : DA
Pejser detekcija/odbijanje : DA
ST preciznost : +/-0.2MM ILI +/-5% očitane vrednosti, koja god da je veća, za broj otkucaja 30-120 otkucaja/min
ST opseg : -6 DO 6MM

NIBP (neinvazivni krvni pritisak)
Tehnika : oscilometrijska nakon naduvavanja manžetne
Merni ciklus : okvirno ispod 40s
Autom. merni ciklus : 2,3,5,10,15,30min,1,2,4 sata
Maks.dozvoljeni pritisak manžetne : Odrasli/deca : 300mmHg, Neonatusi : 150mmHg
Opseg : odrasli/deca :30-300mmHg, neonatusi : 20-150mmHg
Rezolucija : 1mmHg
Preciznost sonde : +/-2mmHg ili 2% očitavanja koja god da je veća vrednost, preko punog Opsega
STAT mod : 5 min od datog očitavanja
Klinička tačnost : u saglasnosti sa AAMI SP-10:2002

Saturacija

Opseg : 1%-99%
Rezolucija : 1%
Preciznost : 70-99% opseg : +/-2%, 50% do 69% +/-3%, ispod 505 nije specificirano
Metoda : dvostruka talasna dužina

Puls

Izvor : prema želji korisnika ( SMART, EKG, plet. NIBP, IBP 2 )
Opseg : 20-300otk/min (EKG, plet ), 30-240otk/min(NIBP), 30-300otk/min za IBP
Preciznost : +/-1otk/min ili 1% za EKG koja god da je veća Temperatura
Kanala : 2
Sonda :YSI-700 serije
Opseg, preciznost : 20-45°C, +/-0.1°C
Sonda : YSI-400 serije
Opseg, preciznost : 0-45°C, +/-0.1°C
Rezolucija : +/-0.1°C

Respiracija

Opseg : 6-150 otk/min (EKG), 2-120otk/min(CO2)
Rezolucija : 1 udah/min
Preciznost : +/-1% ili +/-1 udah/min koja god da je veća vrednost
Izvor : Smart/CO2, ECG-TTI

CO2

Jedinice : mmHg, %, kPa, Torr
Metoda : Ne/disperyioni IC snop, autokalibracija
N2O kompenzacija : Manualna (uklju / isklj)
Opseg : 0-99mmHg, 0-12,5%, 0-12.5kPa, o-99Torr
Rezoluacija : 1mmHg, 0,1%, 0,1kPa, 1 Torr
Protok, stepen uzorkovanja : 200ml/min
Preciznost : +/-4% očitavanja koja god da je veća,, na 200ml/min i respiraciji ispod 120udaha/min
Vreme podizanja : 170ms (10-90%) na 200ml/min

IBP ( invazivni krvni pritisak )

Br kanala : 1 ili 3
Sonde : po izboru : ART, PA, LV, RV, LA, RA, CVP, ICP
Opseg : -10 do 300mmHg
Frekventni odziv sonde : 0-20Hz, impedanse preko 300Ohm
Osetljivost sonde : 5µV/V/mmHg
Preciznost : +/-1% ili +/-1mmHg koja god da je veća

ALARMI :

Indikacija : zvučna, vzuelna prema standardu EN60601-1-8
Mod bez zvuka : da, 2 min ili trajno

TRENDOVI :

Memorija : 24h sa 30s intervalima
Displej : tabelarni ili grafički prikaz

DISPLEJ :

Ekran : 12,1'' activ color ekran u boji osetljiv na dodir
Rezolucija : interna : 800 x 600 piksela, eksterna : 800 x 600 piksela
Talasni oblici : maksimum 6 istovremeno
Tipovi talasnih oblika : EKG odvodi I,II,III, aVR, aVL, a VF, V, CO2, Respiracija, Plet, IBP, udah za udahom CO2, ST histogram, Mini-trendovi, OXY-CRG.
Brzina prikaza : 6.25, 12.5, 25 ili 50mm/s
Jezici : engleski, poljski, francuski, Nemački, italijanski, portugalski, češki, ruski, španski, turski.


KONTROLNI TASTERI :

Tasteri : 10 membranskih
Rotacioni taster : pritisni i rotiraj, 24 koraka po jedno punom obrtu

IZLAZI IZ SISTEMA

COM port : 2 RS-232 kompatiblna DB9 porta, USB ( samo za download software-a )
Poziv za sestru : kontaktni prekidač, 3,5mm stereo jack, 14mm
Defibrilator/sinhr : NBC konektor
Video port : serijski VGA
DC izlaz : 5 VDC, izlaz za opcionalno wireless povezivanje
Port za eksterni modul : 8-pinski cirkularni konektor

PRINTER (OPCIONALNO)

Tip : interni termalni štampač
Brzina papira : 12.5, 25 ili 50mm/s

FIZIČKE OSOBINE

Težina : 5,4kg
Veličina V x Š x D : 30.5cm x 36.8cm x 29.2cm

ZAHTEVI U POGLEDU NAPAJANJA

Napon : 100-240 VAC, 50/60Hz
Potrošnja el.energije : cc 35W
Baterija : zapečaćena, kiselinska
Vek trajanja baterije : 2sata, tipično ( 3 sata za baznu jedinicu )
Vreme punjenja : 4 – 6 sati, tipično

USLOVI EKPLOATACIJE

Temperatura skladištenja : 0-40°C
Radna temperatura : -5 do 50°C
Vlažnost : 15 do 90%, bez kondenzacije
Visina : -300 do 3000m

KLASIFIKACIJA

Medicinski uredjaj : klasa IIb
Električna zaštita : klasa I
Stepen zaštite : tip CF, zaštita od defibrilatora
Zaštita od vlaženja : IPX1
Bezbednost prem standardu : EN 60601-1


Preuzmite katalog

 

 

© Copyright 2009. GALABERN D.O.O.
Design by NormaReclamare